Päiväkodin piha: muovia vai kunttaa?

Missä pienet lapsemme temmeltävät ulkoillessaan? Merkittävä osa alle kouluikäisistä lapsista viettää ison osan vuorokaudesta päiväkodissa, jolloin myös ulkoilu tapahtuu siellä. Ei siis ole yhdentekevää, millainen pihaympäristö päiväkodissa on.

Suomalaisten elämäntapa on vuosikymmenten kuluessa kaupungistunut ja erityisesti suuremmissa kaupunkikeskuksissa yhteys luontoon on merkittävästi ohentunut.  Tällä on suoraan vaikutusta ihmisten mikrobiston köyhtymiseen. Mikrobit ovat tärkeitä, sillä ne harjoittavat immuunijärjestelmää, joka tutkimusten mukaan suojaa esimerkiksi allergioilta, astmalta, keliakialta ja reumalta. Luontoympäristöllä on terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus muutenkin kuin mikrobitasolla: luontoympäristö houkuttelee liikkumaan, se kohentaa mielialaa, alentaa verenpainetta jne.

Joissakin uusissa tai remontoiduissa päiväkodeissa on siirrytty tekonurmipihaan, ja ne tuntuvat vuosi vuodelta yleistyvän. Tekonurmea perustellaan sen helppohoitoisuudella ja esteettisyydellä (mikä on toki makuasia). Tekonurmen avulla pyritään todennäköisesti myös vähentämään päiväkotipihan kuraisuuden määrää.

Mutta entä ne tärkeät mullan mikrobit? Entä luonnon monimuotoisuus kasveineen ja eliöineen? Entä tekonurmesta syntyvä mikromuovi, joka kulkeutuu luontoon? Entä tekonurmen virikkeellisyys ja aistielämykset? Entä tekonurmen toimivuus eri keleillä: paahtavassa helteessä, jäisenä pakkaspäivänä, kaatosateessa? Riistääkö päiväkodin tekonurmi lapselta mahdollisuuden tutustua luontoympäristöön ja olla osana sitä?

Päiväkotien pihojen luontoympäristöstä tehtiin parisen vuotta sitten suomalais-tsekkiläinen tutkimus, joka puhuu vahvasti päiväkotien viherpihojen puolesta. Tutkimuksessa päiväkotien pihoille tuotiin kunttaa eli elävää metsänpohjaa sekä nurmikkoa. Lisäksi päiväkotilapset saivat kylvää kasveja istutuslaatikoihin ja hoitaa niitä. Tutkimuksen perusteella selvisi, että kun lapset olivat monimuotoisen orgaanisen pintamaan eli mullan tai metsämaan sekä kasvillisuuden kanssa tekemisissä, heidän mikrobistonsa monipuolistui huomattavasti. Mitä nuorempi lapsi, sitä selkeämpiä muutokset olivat. Myös lasten luontosuhde, motoriikka ja keskittymiskyky paranivat. Tutkimuksessa olivat mukana Luke, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Prahan Kaarlen yliopisto.

Yhteys luontoon on tärkeää monella tavalla, ja myös pienillä lapsilla pitää olla oikeus olla luonnossa. Huomion kiinnittäminen päivähoitopaikkojen ulkoiluympäristöön on siis tärkeää.

Lapsille superisti luontoa!

Luonto tarjoaa lapsille elämyksiä, puuhaa ja oppia yllin kyllin. Lasten luontoyhteyden luominen on tärkeää, jotta tulevat sukupolvet oppisivat huomioimaan luonnon ja vaalimaan luontoarvoja (meitä vanhempia polvia paremmin). Luonto on olennainen hyvinvoinnin elementti myös lapsille. Ellei tunnu luontevalta mennä omatoimisesti lapsen kanssa luontoon, on ensi viikolla oiva tilaisuus hyödyntää luontotoimintaa, jota on tarjolla seuraavaksi esiteltyjen teemaviikon ja -päivien johdosta.

lastenlintuviikko-banneri-poikaset-iso-1.jpg

Lasten lintuviikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 20. Viikon järjestävät BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö. Viikon aikana on tarkoitus on etsiä luonnosta, vaikka ihan kotipihalta, löytyykö merkkejä lintujen pesinnästä: linnunlaulua, pesämateriaalia tai ruokaa nokassaan kuljettavia lintuja, ehkä variksen kimppuun hyökkäileviä pikkulintuja tms. Lapset voivat tehdä havaintoja yhdessä aikuisten kanssa esimerkiksi kotona, koulussa tai päivähoidossa.  Havainnoista voi ilmoittaa verkkolomakkeella ja samalla osallistua palkintojen arvontaan. Lisätietoja saa, kun käy kurkkaamassa lintuviikon sivuilla.

 

UlkoluokkapäiväKansainvälinen ulkoluokkapäivä on torstaina 14.5.2020. Kansainvälistä ulkoluokkapäivä -kampanjaa johtaa Semble yhteistyössä Unileverin Lika on hyväksi -tiimin kanssa, ja Suomessa yhteistyökumppaneita on useita. Ulkoluokkapäivän tarkoitus on kannustaa lapsia ja nuoria ulkoilemaan. Kasvattajien tehtävänä on olla mukana innostamassa lapsia oppimaan, liikkumaan ja leikkimään ulkona. Leikkisä luonto on tämän vuoden ulkoluokkapäivän teemana. Koska iso osa maailman lapsista ei pääse koronavirusepidemian vuoksi tänä vuonna kouluun viettämään ulkoluokkapäivää (Suomessa juuri ulkoluokkapäivänä on tarkoitus palata kouluihin lähiopetukseen) kehotetaan opettajia, vanhempia ja lapsia vaalimaan kuitenkin yhteyttä ulkona olevaan ympäristöön esimerkiksi ikkunalasin läpi katselemalla, ellei se muuten ole mahdollista. Ulkoluokkapäivän sivustoilta löytyy lisätietoa, ilmoittautuminen jne.

camping

Suomen lasten metsäretkipäivä on perjantaina 15.5.2020. Suomen lasten metsäretkipäivää organisoi Helsingin yliopiston Kasvatustieteiden osaston biologian didaktiikan tutkimusryhmä, ja mukana on monta yhteistyökumppania. Metsäretkipäivän tarkoitus on kannustaa saamaan iloa, nautintoa ja oppia metsästä. Poikkeustilan vuoksi tänä vuonna tarjotaan myös virtuaalimetsäretken mahdollisuutta. Retkeilyn lisäksi voi osallistua lisäksi metsänsydän-haasteeseen, jossa etsitään metsästä sydän tai tehdään sellainen itse. Käynnissä on myös lasten ja nuorten laulusävellyskilpailu. Täältä saa lisätietoa Suomen lasten metsäretkipäivästä.