Kohti turpeen energiakäytön jäähyväisiä

Noin puolet globaalista turpeen energiakäytöstä tapahtuu Suomessa. Turpeella tuotetaan sähköä ja lämpöä, ja varsinkin kaukolämmön tuotannossa turpeen rooli on merkittävä. Huipussaan energiaturpeen käyttö on ollut Suomessa 2000-luvulla, jolloin sen osuus Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on ollut seitsemän prosenttia. Maailmanlaajuisesti energiaturpeen käyttö on laskussa, ja luonnonsuojelullisista syistä myös Suomessa sen käyttöä pitää vähentää – ja lopettaa kokonaan.

Turpeen käyttö ei ole ekologisesti kestävää: se aiheuttaa ilmastopäästöjä, kuormittaa vesistöjä ja uhkaa uhanalaisia suoluontotyyppejä eli köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta.

Turpeen poltto aiheuttaa noin 10 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Soiden turpeessa on varastoituna hiiltä tuhansien vuosien ajalta, ja kun turve nostetaan ja vielä poltetaan, hiilivarasto muuttuukin päästölähteeksi. Turvetuotannon kuormitus vaikuttaa merkittävästi myös vesistöjen veden laatuun sekä vesiluonnon erilaisiin luontotyyppeihin ja niiden kasvi- ja eläinlajeihin. Käytännössä energiakäyttöön kuivatun turvesuon luonto on tuhottu kokonaan.

Turve ei ole uusiutuva energialähde, vaikka niin toisinaan sanotaan. EU:n virallisissa energialuokituksissa turvetta ei lasketa uusiutuvien energialähteiden joukkoon, sillä turve uusiutuu erittäin hitaasti: turvetta muodostuu soilla vain noin 1 mm:n kerros vuodessa! Tämän vuoksi turve siis rinnastetaan fossiilisiin polttoaineisiin.

Turpeen energiankäyttö tulee korvata kestävämmillä vaihtoehdoilla. Ja vaihtoehtoja on kyllä olemassa: biomassa, tuulivoima, geoterminen lämpö jne. Itse näkisin erityisesti biokaasussa potentiaalia turpeen korvaajaksi. Nyt elantonsa turpeesta saavat voisivat siirtyä biokaasun tuotantoon, ja päästötöntä biokaasua voitaisiin tuottaa koko maan kattavaan kaasuverkostoon jaettavaksi. Biokaasu on kestävä vaihtoehto myös tulevaisuuden nykyistä vahvemmassa kiertotaloudessa, sillä se on orgaanisten jätteiden käsittelystä syntyvää uusiutuvaa polttoainetta, jota voidaan hyödyntää erilaisissa käyttökohteissa.

Nykyisen hallituksen asettama turvetyöryhmä on tutkimassa turpeen alasajon toteuttamista ja sen mahdollisia vaikutuksia. Myös Sitra on julkaissut raportin turpeen roolista ja sen käytön vähentämisen vaikutuksista. Sitran kanta on, että turpeesta tulisi luopua yhtä nopeasti kuin kivihiilestä eli vuoteen 2029 mennessä.

Aktiivisia turpeen energiakäytön alasajon edistämisessä ollaan myös luonnonsuojelupiireissä ja ympäristöarvoja vaalivien kansalaisten keskuudessa: esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto kerää kannatusilmoituksia kansalaisaloitteeseensa, jonka pyrkimyksenä on saada aikaan lakimuutos, jolla lopetetaan turpeen energiakäyttö vuoteen 2025 mennessä. Jotta aloite siirtyisi eduskunnan käsittelyyn keväällä 2021, pitäisi helmikuuhun mennessä saada kasaan 50 000 kannatusilmoitusta.

Irti turpeesta! on Suomen luonnonsuojeluliiton kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi.

Sähköntuotannon päästöt laskeneet – tuulivoima nousussa

Energiateollisuuden tuoreiden sähkötilastojen mukaan sähköntuotannon päästöt laskivat viime vuonna 23 prosenttia. Päästöt ovat nyt alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin.  Sekä kivihiilen että turpeen käyttö väheni sähköntuotannossa. Tuulivoima saavutti uuden vuosituotantoennätyksen, ja se nousi ensimmäistä kertaa fossiilisten polttoaineiden edelle. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ei ole enää sähköntuotannossa kannattavaa, ja ne poistuvat tuotannosta sitä mukaa kun tilalle saadaan uutta kapasiteettia.

Tuulivoima on Suomessa suhteellisen uusi tapa tuottaa sähköä. Tuulivoimaloiden rakentaminen on lisääntynyt viime vuosina paljon, ja Suomen tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä vielä merkittävästi nykyisestä. 2019 avattiin uusia tuulivoimaloita 79 kappaletta, ja tänä vuonna uusia voimaloita ollaan ottamassa käyttöön viime vuotta enemmän. Tuulivoiman osuus sähköntuotannostamme kasvaa siis koko ajan.

Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta: sen tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Suomessa talvet ovat tuulivoimatuotannon kannalta otollisinta aikaa, sillä talvet ovat Suomessa tuulisia. Tuulesta ei tosin ole puutetta muinakaan vuodenaikoina. Tuulivoimalaitos vaatii toimiakseen 3,5 m/s puhaltavan tuulen. Teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. Tuulivoimaa pystytään tuottamaan vielä 25 m/s puhaltavasta tuulesta, mutta sen ylittävä tuuli on jo liian voimakasta, sillä se saattaa aiheuttaa laitevaurioita. Tämän takia tuulivoimalat pysäytetään myrskyisessä tuulessa.

tuulivoimalat
Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, eikä siitä synny päästöjä. Kyse on ilman virtauksen liike-energian muuntamisesta tuuliturbiinien avulla sähköksi.