Tietoa sivustosta

Ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit, lajeja uhkaava sukupuutto, muovijäte vesistöissä, massiiviset metsänhakkuut… Kohtaamme päivittäin uutisia tuhoutuvasta ympäristöstämme ja tulevaisuudesta, joka herättää toivottomuuden tunteen. Ahdistaa. Eikö kukaan tee mitään ympäristömme suojelemiseksi?!

Kyllä tekee! Tällä sivustolla kerrotaan teoista, tekijöistä ja ideoista, jotka pyrkivät suojelemaan ympäristöä tai hidastamaan ilmastonmuutosta. Pyrkimyksenä on havainnollistaa, miten monenlaisissa asioissa ja yhteyksissä voimmekaan huomioida ympäristön. On lukuisia mahdollisuuksia suojella maata, ilmaa, vesistöjä ja koko maailmaa, yhteistä kotiamme.

Ps. Haluaisitko ilmiantaa jonkun oivallisen ympäristöteon? Vinkkaa täällä.

 

Tietoa kirjoittajasta

kirjoittajan kuvaMaa, ilma ja me -sivustoa ylläpitää ja kirjoittaa
Anna-Kaisa Kauppinen, luontotietoudesta ja ympäristövastuullisuudesta kiinnostunut humanisti, joka on opiskellut Turun yliopistossa suomen kieltä, kirjallisuutta ja kulttuurihistoriaa. Sivusto on osa henkilökohtaista projektia, jonka tarkoituksena on laajentaa ympäristöasioiden tuntemusta ja jakaa tietoa myös muille sekä mahdollisesti löytää oma ammatillinen paikka luonto- ja ympäristöasioiden parista.