Muovipakkauskierrätyksen edistysaskeleet

Muovi on arvokas ja hyödyllinen raaka-aine, ja sitä voidaan käyttää uudestaan. Vuonna 2016 Suomessa kiellettiin muovipakkausten vienti kaatopaikoille, ja siirryttiin muovipakkausten lajitteluun ja kierrättämiseen. Muovipakkausten lajittelu oikein on tärkeää ympäristön kannalta. Huolellinen lajittelu takaa hyvälaatuisen raaka-aineen uusiomuoville.

Kuluttajat ovat voineet viedä lähes kaikki muovipakkaukset (eli 01-, 02-, 04-, 05-, 06- ja 07-muovia olevat pakkaukset) joko Rinki-keräyspisteiden tai oman taloyhtiön muovinkeräykseen. Pantilliset muovipullot ovat poikkeus, ne palautetaan pullonpalautusautomaatteihin. Tänä kesänä muovipakkausten lajittelu muuttui entistä parempaan suuntaan, kun PVC:stäkin (03) valmistetut muovipakkaukset muuttuivat kierrätyskelvollisiksi!

Kaikkien lajiteltavien muovipakkausten tulee olle tyhjiä ja riittävän puhtaita. Lisäksi eri muovilajit tulee olla irrotettuina toisistaan (esim. korkit irti pakkauksistaan). Jos pakkaus on sekoitus muovia ja muita materiaaleja, mutta suurin osa pakkauksen painosta on muovia, se kuuluu muovinkeräykseen.

Vuoden 2025 alusta alkaen muovipakkausten kierrätystavoite on vähintään 50 prosenttia. Kun kierrätysmäärää pyritään kasvattamaan, keräyksen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nimittän mitä enemmän ja paremmin kotitalouksissa lajitellaan muovipakkauksia, sen tarkemmin pystytään myös erottelemaan ja hyödyntämään eri muovit korkealaatuisten uusiotuotteiden valmistuksessa. 

Kaikki muovijäte ei kuulu muovinkeräyksen piiriin. Muoviset esineet (lelut, astiat yms.) kuuluvat sekajätteeseen. Luontoon ei tule viskata mitään muovijätettä. Lähes kaikki muovijäte on hyödynnettävissä joko energiana tai uusiomateriaalina.